Actievoorwaarden

Koop een OndernemersPC en win uw aankoopbedrag terug

  1. Deze actie loopt tot en met 30 april 2014. Inzendingen die binnenkomen na 30 april 2014 worden niet meer geaccepteerd en zijn dus uitgesloten voor deelname aan deze actie.
  2. De koper van een OndernemersPC kan deelnemen via het speciale online deelnameformulier van de actie, bereikbaar via http://www.ondernemerspc.nl/over-ondernemerspc/uw-aankoopbedrag-retour/. Bij registratie dienen de juiste persoonsgegevens door deelnemer te worden vermeld. Indien er geen juiste persoonsgegevens worden ingevoerd door een deelnemer is OndernemersPC niet in staat om de deelnemer te bereiken in het geval hij prijswinnaar is in de actie en vervalt het recht op de prijs.
  3. De koper die deelneemt aan deze actie moet, indien hij na afloop van de actie als prijswinnaar getrokken wordt, kunnen aantonen dat hij tijdens de actieperiode bij een OndernemersPC aangesloten ict-bedrijf een OndernemersPC heeft gekocht.  Dit kan door het tonen van de originele aankoopbon. Tevens moet hij nog in het bezit zijn van de bewuste OndernemersPC.
  4. Alleen als de deelnemer voldoet aan deze voorwaarden heeft hij recht op de prijs.
  5. OndernemersPC keert aan de winnaar van de hoofdprijs het netto aankoopbedrag uit dat op de officiële aankoopfactuur staat vermeld. Het gaat daarbij om het bedrag dat betaald is voor de OndernemersPC, eventuele extra aankopen - zoals accessoires - vallen hier niet onder. Het maximaal uit te keren bedrag bedraagt € 2.500,- netto.
  6. OndernemersPC stelt de prijswinnaar persoonlijk op de hoogte van de gewonnen prijs. De prijs wordt binnen vijf weken na bekendmaking uitgereikt aan de prijswinnaar van de actie.
  7. De prijswinnaar van de actie komt op de website van OndernemersPC te staan.
  8. Medewerkers van ICTWaarborg/OndernemersPC, evenals medewerkers van alle bij ICTWaarborg aangesloten deelnemers, zijn uitgesloten van deelname.
  9. De door de deelnemer verstrekte gegevens worden alleen gebruikt om de deelnemer te kunnen informeren betreffende de actie en de gewonnen prijs.