De enige zakelijke pc met zekerheid

OndernemersPC is uitsluitend verkrijgbaar bij bedrijven die zich hebben geregistreerd als verkooppunt, bovendien dient het bedrijf een door ICTWaarborg gecertificeerde ICT-bedrijf te zijn. Hierdoor krijgt u de service, kennis en kwaliteit die u van een leverancier mag verwachten.

Daarnaast gelden de volgende zekerheden:

1. Zekerheid bij einde bedrijf U wilt zekerheid dat u niet in de kou staat als een bedrijf waarmee u nog een lopend contract heeft haar activiteiten beëindigt. ICTWaarborg biedt de zekerheid dat wij u in dat geval in contact brengen met één of meerdere bedrijven die de diensten kunnen voortzetten onder dezelfde voorwaarden of condities die hier het dichtst bij komen.

2. Waarborg nakoming garantieverplichtingen Gaat een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf failliet, dan zorgt ICTWaarborg er voor dat nog een jaar lang de verplichtingen met betrekking tot de fabrieksgarantie worden nagekomen. Als maximum garantietermijn geldt 3 jaar na de aankoopdatum.

3. Nakoming gemaakte afspraken bij faillissement Zijn er tijdens de koop speciale afspraken gemaakt en het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf gaat failliet, dan zorgt ICTWaarborg er voor dat, tot een jaar nadat deze afspraken zijn gemaakt, de afspraken worden nagekomen. Dit voor zover het tenminste afspraken betreft die, gezien de koop, redelijk en billijk kunnen worden genoemd.

4. Overname van aansprakelijkheid Ook na de garantieperiode is het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf nog aan te spreken als een product mankementen vertoont. Gaat het bedrijf failliet, dan kan men, tot een jaar na aankoopdatum/de datum waarop de dienst is geleverd, bij ICTWaarborg terecht voor gebreken die na de garantieperiode onder het begrip non-conformiteit vallen.

Voor een volledig overzicht van de zekerheden, zie hier