Het Nieuwe Werken

Het is de meest gebruikte term van het afgelopen jaar: Het Nieuwe Werken. Daarmee wordt bedoeld een andere manier van werken en samenwerken, ondersteund door de laatste technologie. Mensen en organisaties gaan zo flexibeler om met arbeidstijd en werkomgeving. Met als resultaat dat mensen zich daarbij prettiger voelen en de organisatie productiever wordt.

De tijd dat ICT voor organisaties vooral een kostenpost was, is voorbij. Tegenwoordig is de wens van gebruikers dat zij altijd en overal gebruik moeten kunnen maken van een ICT-platform. Tegelijkertijd moet de beschikbaarheid van dat platform optimaal zijn, terwijl het beheer moet worden geminimaliseerd.

Het Nieuwe Werken: nieuwe tijd en nieuwe behoeftes

Deze ontwikkelingen worden mede ingegeven door de in hoog tempo veranderende samenleving. De jongere werkers van tegenwoordig zijn geboren toen internet er al was en kennen geen leven zonder computer of smartphone. Zij werken daarom ook heel anders: veel meer gericht op creativiteit en gevoel. Voor hen is het normaal om ’s avonds om tien uur thuis nog aan een stuk te kunnen werken. Voor organisaties is het noodzakelijk in te spelen op de behoeften van de jongere generaties. Anders vertrekken deze medewerkers na verloop van tijd naar een bedrijf dat wel over die mogelijkheden beschikt.  

Het Nieuwe Werken leidt er toe dat bedrijfsprocessen steeds meer zullen worden verdeeld en wel zo dat de juiste taken bij de juiste mensen terechtkomen. Er komt meer aandacht voor individuen en hun specifieke kwaliteiten. Ook werkoverdracht – en dus de overdracht van informatie en kennis – wordt steeds meer van vitaal belang.

Wat betekent dit voor uw bedrijfs-ICT? Allereerst dat data centraal beschikbaar moet komen, want alleen dan kan goed worden samengewerkt. Tevens dat gegevens altijd en overal bereikbaar zijn en tegelijkertijd een optimale onderlinge communicatie tussen de gebruikers. Want het moet immers heel eenvoudig zijn om contact te maken met alle personen die te maken hebben met een document, project of taak. Daarnaast een goed versiebeheer, waardoor duidelijk is wie bepaalde wijzigingen heeft aangebracht en wanneer.  

Maximaal resultaat met de juiste partner

Het lijkt een complex geheel, maar dat valt best mee wanneer u hierbij goed wordt begeleid. Daarvoor is de OndernemersPC reseller het juiste adres. Maatwerk leveren voor individuele organisaties en bedrijven die Het Nieuwe Werken willen integreren is zijn dagelijks werk. Net zoals al uw andere automatiseringswensen behoren tot het terrein dat zijn specialiteit is.

Op de website van Microsoft kunt u Het Nieuwe Werken in de praktijk zien.